Please enable JS

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

HAKKIMIZDA

 

Kültür Ajans Tanıtım Organizasyon Ltd. Şti. bünyesinde faaliyette bulunan “Kültür Ajans Yayınları”, yayın hayatına 1994 yılında başlamıştır. Şimdiye kadar 500’e yakın eseri, kültür, bilim ve sanat dünyasının hizmetine sunmuştur. Üretilen eserlerimiz ulusal ve uluslararası yayın kriterlerine uygun olarak yayımlanmış ve yayımlanmaktadır.

Yayınlarımız Türkiye’deki üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglanmakta, raflardaki yerini alarak okuyucu-araştırıcı-bilim insanlarının hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca dünyanın bilinen saygın üniversitelerinin ve kütüphanelerin kataloglarında da yer almaktadır.

2021 yılı itibariyle 27 yıldır, uluslararası düzeyde yayın konusunda, her alan ve kategoride Kültür Ajans Yayınları hizmet vermektedir.

Kültür Ajans Yayınları arasında kitap olarak, kültür yayıncılığı ve akademik yayıncılıkta yüzlerce eser bilim ve toplum hayatına kazandırılmıştır.

Bilimsel Dergi Yayıncılığımız:

Kültür Ajans Yayınları olarak uluslararası hakemli 3 bilimsel dergi ve 1 adet popüler kültür dergisi yayın hayatına devam etmektedir.

 1. Kültür Evreni  : Üç ayda bir yayımlanan uluslararası sosyal bilimler dergisidir. İlk sayısı 2009 yılında “Kış” sayısı olarak yayım hayatına başlamış  olup 2021 Haziran ayı itibariyle 42. sayı yayımlanmıştır. Türkçe-Rusça-İngilizce ve Türkçenin diğer lehçe ve alfabeleriyle yayımını 13 yıldır sürdürmektedir. (www.kulturevreni.com) (ISSN: 1308-6197)
 2. Bilimsel Eksen : Dört ayda bir yayımlanan uluslararası sosyal bilimler dergisidir. İlk sayısı 2010 yılında “Bahar” sayısı olarak yayım hayatına başlamış olup 2021 Haziran ayı itibariyle 33. sayı yayımlanmıştır. Türkçe-Rusça-İngilizce ve Türkçenin  diğer lehçe ve alfabeleriyle yayımını 12 yıldır sürdürmektedir. (www.bilimseleksen.com) (ISSN: 1309-5811)
 3. Karadeniz : Üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisidir. İlk sayısı 2008 yılında “Bahar” sayısı olarak yayım hayatına başlamış olup 2021 Haziran ayı itibariyle 52. sayı yayımlanmıştır. Türkçe-Rusça-İngilizce ve Türkçenin diğer lehçelerinde ve alfabeleriyle yayımını 14 yıldır sürdürmektedir. (www.dergikaradeniz.com),  (www.dergikaradeniz.net), (www.dergikaradeniz.org) (ISSN:1308-6200)

 

Her üç derginin sahibi ve yayın hakkı, Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. Müdürü Hayrettin İvgin’e aittir.

Bu üç dergi de; İnternational Sciencetific İndexın (ISI Databese), İndex Copernicus (ICI Word of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Akademik, Akademik Sosyal Bilimler İndexsi (ASOS İndex), ULAKBİLİM Tr Dizin gibi bilimsel kuruluşlar tarafından taranmakta  ve indexlenmektedir.

Bu üç dergide 5000’i aşkın bilimsel makaleler yer almış, yüzlerce dünya üniversitelerinin kataloglarına girmiştir.

 1. Kültür Çağlayanı : İki ayda bir yayımlanan Eğitim-Kültür-Sanat-Edebiyat ve Halk Bilimi Dergisidir. Türkçe yayımlanan popüler bir dergidir.
 2. İlk sayısı Ocak 2010 ayında çıkmıştır. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle 68. sayıya ulaşmıştır. Sahibi ve yayın hakkı, Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti’nin Müdürü Hayrettin İvgin’e aittir.

Kültür Çağlayanı Dergisinde şimdiye kadar 950’yi aşkın makale ve 690’ü aşkın şiir yayımlanmıştır. Ayrıca özellikle Türk dünyasının yazar ve şairlerinin makale ve şiirleri Türkçeye aktarılarak dergide yayımlanmaktadır.

Kültür Evreni, Bilimsel Eksen ve Kültür Çağlayanı Dergilerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı abone olup, Türkiye’deki kütüphanelerin raflarına girmekte, üniversitelerin kütüphanelerinin kataloglarına işlenmektedir.

Bilimsel Bildiriler Kitapları Yayını

Kültür Ajans Yayınları arasında pek çok bilimsel toplantıların bildirileri kitap olarak yayımlanmıştır.

 1. Avrasya Kurumu Sempozyumu Bildirileri :

Avrasya Dostluk Kültür Sanat Turizm Kurumunun bir Azerbaycan’da, bir Türkiye’de dönüşümlü olarak yaptığı “Nizamî’den Yunus Emre’ye-Kemal Atatürk’ten Haydar Aliyev’e Uzanan Sevgi ve Barış Yolu Sempozyumu”nun 6 toplantı bildirileri ayrı ayrı kitap bütünlüğünde yayımlanmıştır.

Avrasya Kurumu Sempozyumu Bildirileri kitabında (Ankara 2008) (ISBN: 978-975-8951-30-7) 4. Sempozyumda (13 Mart 2007-Antalya) sunulan 11 bildiri, Gelibolu Türkiye-Avrasya Coğrafyasında Kültür ve Turizm Sempozyumunda (2 Mayıs 2007-Gelibolu) sunulan 8. bildiri, Uluslararası Türk Kırım Sempozyumunda (22 Haziran 2007-Simferopol) sunulan 10. bildiri  olmak üzere toplam 29 bildiri yer almıştır. 5. Sempozyum (4 Kasım 2008-Apşeron) (ISBN: 978-975-8951-52-1) sunulan 28  bildiri, 6. Sempozyumda (11-12 Eylül 2009/Nahçıvan) (ISBN: 978-975-851-95-6) sunulan 30 bildiri,7. Sempozyumda (22-23 Mayıs 2010/Bursa) (ISBN: 978-605-4432-29-5) sunulan 36 bildiri, 8. Sempozyumda (23-24 Mayıs 2011/Bakü) (ISBN: 978-975-8951-95-6)  sunulan 20 bildiri, 9. Sempozyumda (17 Mayıs 2021/Yortan) (ISBN: 978-605-8951-95-6) sunulan 20 bildiri tek tek kitap hâline getirilmiş ve bilim dünyasına 163 bilimsel bildiri kazandırılmıştır. Bu kitapları yayınevi sahibi (Prof. Dr.) Hayrettin İvgin hazırlamıştır. Kitaplar Türkiye, Azerbaycan, Kırım kütüphanelerinde yer almış, yüzlerce kütüphanelerde kataloglanmış ve bilimsel kuruluşlarca taranmış ve endekslenmiştir.

 

 1. Nail Tan/Derlemeler ve Makaleler:

Kültür ve Turizm Bakanlığının Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Em. Genel Müdürü Nail Tan’ın 8 ciltlik derleme ve makaleleri yayınevimiz tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır.

 1.  Cilt : Halk Bilimi (Folklor)-Halk Edebiyatı-Genel (ISBN: 978-988-96-6-1)

II.Cilt : Anonim Halk Edebiyatı (ISBN: 975-98896-6-2)

III.Cilt : Âşık Edebiyatı-Tekke Edebiyatı (ISBN: 975-988-96-3)

IV.Cilt : Halk Mizahı (Gülmece)-Halk Tiyatrosu (ISBN: 975-988-96-6-4)

V.Cilt : Halk Müziği-Halk oyunları-Halk Eğlenceleri-Halk Sporları (ISBN: 975-988-96-6-6)

VI. Cilt: Gelenek Görenek İnançlar-Bayramlar ve Belirli Günler-Halk Mutfağı-El Sanatları

                                                                                                (ISBN:978-98896-6-7)

VII.Cilt : Atatürkçülük-Dil ve Edebiyat-Tarih ve Genel Kültür-Güzel Sanatlar (ISBN: 975-988-96-6-7)

VIII.Cilt :  Kastamonu Araştırmaları  (ISBN: 975-988-96-6-8)

Toplam 2200 sayfalık bu 8 ciltlik kitapta 383 yazısı yer almaktadır. Bu yazılar da dünyanın pek çok üniversitelerinde kataloglanmış, taranmış ve yer almıştır.

 1. Nail Tan Armağan :

2011 yılında yayımladığımız 560 sayfalık kitapta, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ile (Prof. Dr.) Hayrettin İvgin’in birlikte hazırladığı armağan kitabında 56 bilimsel armağan ve saygı makaleleri bulunmaktadır. Bu makalelerin 9 adeti yabancı bilim adamlarının bilimsel çalışmalarıdır.

 1. Nail Tan’ın “Türk Halk Edebiyatı Dediğin Bir Sarp Kale” Kitabı:

304 sayfalık 2012’de yayımladığımız bu kitapta 32 adet bilimsel makale yer almaktadır. Bu kitap da pek çok üniversitenin kataloglarında yer almıştır. . (ISBN: 978605-4686-04-9)

 1. Nail Tan’ın “Öz Köz Söz” Kitabı :

2014 yılında yayımladığımız 272 sayfalık “Türk Halk Kültürü Araştırmaları” başlıklı kitapta 39 adet bilimsel makale yer almaktadır. Bu kitap da pek çok üniversitelerin kataloglarında yer almıştır.

(ISBN: 978-605-325-017-3)

 1. Orhan Şaik Gökyay Külliyatı
 • Bu Vatan Kimin ? Şairi, Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt I: Hzl: H. Rıdvan Congur-Nail Tan/2002 (ISBN: 975-495-958-2-6)

Gökyay’ın; hayatı, şiirleri, bazı yazıları, panel konuşmaları, şiir ödülü dereceleri, törende konuşmalar, belgeler, fotoğraflar yer almaktadır. 174 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi, Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt II: Hzl: H. Rıdvan Congur-Nail Tan/2003 (ISBN: 975-959-987-7)

Gökyay’ın 100. Yılı paneli, konuşmalar, hakkında yazılanlar, şiir ödülü dereceleri, haberler, yazılar, dergide çıkan makaleler (13 adet) yer almaktadır.160 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt III: Hzl: H. Rıdvan Congur-Nail Tan/2004 (ISBN: 975-988-961-7)

Gökyay’ın şiir ödül paneli, konuşmalar, ödül kazanan şiirler ve şairleri, Gökyay için yazılanlar, belgeler, mektuplar yer almaktadır. 112 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt: IV: Hzl: Nail Tan-Kudret Ünal/2006 (ISBN: 975-988-967-7)

Gökyay’ın şiir ödülü paneli, Gökyay’ın savunma yazısı, fotoğraflar, mektuplar, hakkında yazılan yazılar (8 yazı) yer almaktadır. 152 s.

 • Bu Vatan KimiN? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt: V Hzl: Nail Tan-Kudret Ünal/2007 (ISBN: 975-988-967-8)

Gökyay’ın şiir ödül töreni, konuşmalar, panel ve  konuşmalar, incelemeler, anılar, besteler, mektuplar, fotoğraflar yer almaktadır. 136 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt: VI Hzl: Nail Tan-Kudret Ünal/2008 (ISBN: 975-988-967-8)

Gökyay’ın şiir ödülü töreni, konuşmalar, panel konuşmaları, incelemeler, anılar, makaleler (5 adet), mektuplar, fotoğraflar yer almaktadır. 88 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt: VII Hzl: Nail Tan-Kudret Ünal/2010 (ISBN: 978-988-967-8)

Gökyay’ın 2008 şiir ödülü töreni, konuşmalar, konferans konuşmaları 2009 şiir ödülü konuşmaları, incelemeler, anılar, yorumlar, makaleler (5 adet), mektuplar, belgeler, fotoğraflar yer almaktadır. 60 s.

 • Bu Vatan Kimin? Şairi Yazar Orhan Şaik Gökyay: Cilt: VIII Hzl: Nail Tan-Kudret Ünal/2012 (ISBN: 978-605-443-286-8)

Gökyay’ın 2010 şiir ödülü töreni, panel ve konuşmalar, incelemeler anılar, makaleler (5 adet) belgeler, fotoğraflar. 120 s.

 

g. Yol Dergisi Özel Sayıları

Ankara’da yayım hayatını sürdüren yol dergisinin 29. ve 30. Sayıları özel sayı olarak yayınevimizce düzenlenmiş yayınevimizin sahibi Hayrettin İvgin her iki sayınında bilimsel editörlüğünü üstlenmiştir. (www.huseyingazi.org.tr) (ISSN: 2149-035X)

 • 29. Sayı: Haydar Aliyev’in Doğumunun 85. yılı ile Nasrettin Hoca’nın Doğumunun 800. Yılına Adanmıştır. (Eylül-Ekim 2008, sayfa: 222) Bu sayıda 22 Azerbaycanlı (12) ve Türk (8) bilim insanının makaleleri  bulunuyor. Bu dergi ve makaleler Türkiye ve Azerbaycan üniversitelerinin kütüphanelerinde yer almış ve kataloglandırılmıştır.
 • 30. Sayı: Nahçıvan Özel Sayısı (Eylül-Ekim 2009, sayfa: 368). Bu sayıda 56 Azerbaycanlı, Nahçıvanlı ve Türk bilim insanının makaleleri bulunuyor. Bu dergi ve makaleler Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan’daki üniversitelerin kütüphanelerinde yer almış ve kataloglandırılmıştır.

h. Yol Bilim Araştırma Yayını: Fuzulî

Bu kitabın editörlüğünü ve hazırlayanı yayınevimizin sahibi Hayrettin İvgin’dir. Bu eser yayınevimiz tarafından hazırlanmış ve bastırılmıştır.

Gülağ Öz-Hayrettin İvgin tarafından 2010 yılında hazırlanan ve 368 sayfadan oluşan bildiriler kitabında 30 bilimsel makale bulunmaktadır. 19-20 Haziran 2009 yılında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılan  “Uluslararası Fuzuli Sempozyumu”na sunulan bilimsel makaleleri içermektedir. Türkiye, Azerbaycan, Tataristan, Nahçıvan, İran, bilim insanlarının bu makaleleri, ülkelerinin üniversitelerinin kütüphanelerine girmiş kataloglanmış ve bilim kurumları tarafından taranmıştır. . (ISBN: 978605-4686-04-9)

 

 1. Yol Bilim Araştırma Yayını: Nesimî

Bu kitabın editörlüğünü yayınevimizin sahibi ve kurucusu Hayrettin ivgin gerçekleştirmiştir. Bu bildiriler kitabı, yayınevimiz tarafından hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir.

Hazırlayanı Gülağ Öz olarak görünen kitap 2006 yılında bastırılmış ve 368 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta 36 bilimsel makale bulunmaktadır. 17-19 Haziran 2005 yılında Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Seyyid Nesimi Sempozyumu”na sunulan bilimsel makaleleri içermektedir. Azerbaycan, bu makaleleri kendi ülkelerinin üniversiteleri tarafından kataloglanmış, taranmış ve kütüphanelerine girmiştir.(ISBN: 975-93160-4-8)

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Yayınları

Yayın No 1: Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli/I. İnanç Önderleri Buluşması ve Hacı Bektaş Semah Günleri (ISBN: 978-605-443-231-8) Ankara 2011, sayfa : 240

Yayın No 5: Âşık Daimî Anısına 2. Uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşması (ISBN: 978-605-4432-95-0) Ankara 2012, sayfa. 208

Yayın  No 6: II. Uluslararası Hacıbektaş Aşure Günü (ISBN: 978-605-4686-64-3), Ankara 2013, sayfa: 136

Yayın No 8: 4. Uluslararası Halk Ozanları Ozanları Hacıbektaş Buluşması Âşık Veysel Anısına (ISBN: 978-605-325-021-0) Ankara 2014, sayfa: 248

Yayın No 9: Feyzullah Çınar Anısına 5. Uluslararası Halk Ozanları Buluşması (ISBN: 978-605-325-098-2) Ankara 2016, sayfa: 136

Yayın No 2: Âşık Mahzunî Şeri           f Konulu Şiir Yarışması (ISBN: 978-605-4432-32-5), Ankara 2011, sayfa: 192

Yayın No 7: Davut Sulari Anısına 3. Uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşması (ISBN: 978-605-4686-63-6 ) Ankara 2013, sayfa: 176

Karadeniz Dergi Yayınları

 • Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak; Çıldırlı Âşık Mehmet Oktay (Erganî), No: 19, Ankara 2015, Sayfa: 166, (ISBN:978-605-325-042-5)
 • Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak; Çobanoğlu Âşıklar Kahvesi Derlemeleri-I, No: 16, Ankara 2015, Sayfa: 256, (ISBN: 978-605-325-040-1)
 • Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak; Ağıtlar (Pınarbaşı-Sarız-Tomarza Avşarları), No: 17, Ankara 2015, Sayfa: 542, (ISBN: 978-605-325-039-5)
 • Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak: Kars Halk Âşıkları-I, No: 7, ANKARA 2015, sayfa: 162, (ISBN: 978-605-876-958-8)

 

MÜŞTERİ İŞİ KİTAP YAYIMLARI

 • Halil Atılgan; Âşık Dertli Kazım/Hayatı-Şiirleri III, Ankara 1998, sayfa: 206, (ISBN: 978-95942-1-8)
 • Kaya Özdemir; Çaresizlik Şarkısı (Şiirler), Ankara 1998, sayfa: 142, (ISBN: 975-94610-0-5)
 • Hayrettin İvgin; Vezirköprü Halk Kültürü Derlemeleri, sayfa: 96, (ISBN: 975-94391-0-7)
 • Âşık Kul Ahmet/Bir Şah Olsam Hükmeylesem Cihana (Şiirler), (Hazırlayan: Hayrettin İvgin), Ankara 1993, sayfa: 448,  (ISBN: 975-95114-0-1)
 • Âşıklar Dünyasında Aş-Der/Antoloji, (Hazırlayanlar: Hayrettin İvgin-Ali Esat Bozyiğit-Hüseyin Çemrek), Ankara 1998, sayfa:234, (ISBN: 975-94745-1-4)
 • Şakir Susuz; Leylâkların Gölgesinde (Şiirler), Ankara 2003, sayfa : 144, (ISBN: 975-94759-3-6)
 • Nail Tan (Biyografi-Bibliyografya), (Hazırlayan: Hayrettin İvgin), Ankara 2003, sayfa: 80, (ISBN: 975-95958-6-9)
 • Türkmen Ozanı Süleyman/İnsanlık Yolundayım, (Şiirler), Ankara 2001, sayfa: 96, (ISBN: 975-97457-0-4)
 • Ebufez Amanoğlu Guliyev-Akif Ahundov, Mustafa Kemal’in Dostu İbrahim Ebilov (Belgesel ve Bedii Bir Hayat Hitkâyesi), Ankara 2013, sayfa: 168, (ISBN: 978-605-4686-27-8) (Türkçeye Aktaran: Dr. Yusuf Gedikli, (Editörler: Nail Tan-Hayrettin İvgin)
 • Mürekkep (Şiirler-II)/Ulviye Savtur, Ankara 2006, sayfa 96, (ISBN: 975-93247-2-5)
 • Hayrettin İvgin; Karagöz ve Kukla Sanatımız, Ankara 2000, sayfa 112, (ISBN: 975-94036-1-7)
 • Bekir Sami Ünsal (Haksöyler); Bir Sevdanın Yüz Hecesi (Şiirler), Ankara 2009,( ISBN: 978-975-8951-48-2)
 • Mahir Ünat (Tarsuslu Pele); Hasretin Yükü Sevda Kervanı (Akrostiş ve Sevda Şiirleri), Ankara 2016, sayfa: 232, ISBN: 978-605-030-164-9
 • Gurbetçi Âşık Ali Kabadayı; Yüreğimin Şiirleri, Ankara 2009, sayfa: 552, (ISBN: 978-975-8951-59-8)
 • Prof. Dr. Hoşbaht Yusufzade (Biyografi-Bibliyografya), (Hazırlayanlar: E. İsgenderzade-Alekber Abbosov-M.Rızayev-H.Kurbanov), Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi –Kültür Ajans Yayını, (Editör: Hayrettin İvgin), Ankara 2009, sayfa: 200; (ISBN: 978-975-8951-61-1), Ankara 2009 (Aralık), 200 s Türkçe-İngilizce-Rusça-Azerice.

İ. Uluslararası Türk -Ermeni Kültür ve Tarih Sempozyumu

Bu adla yayımlanan Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfından 3. yayını olan kitap, Ankara’da 27-28 Kasım 2001 tarihlerinde yapılan Sempozyumun bildirileridir. Kitap 240 sayfa olup (ISBN: 975-96923-2-3)’dir ve 2003 yılında Ankara’da basılmıştır. Yayıma; yayınevimizin sahibi ve müdürü Hayrettin İvgin ile Oktay Sanan hazırlamışlardır. Kitap 18 bilimsel bildiri bulunmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye bilim insanları uzmanları bildirileri bulunan bu kitap dünyanın pek çok üniversitelerince kataloglanmış ve kütüphanelerinde yer almıştır.

j. 1. Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği Sempozyumu

Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliğinin (EGAYDE)’in 2 nolu yayını olan bu sempozyum kitabının konusu “Türküler ve Ozanlar”dır. Bildiri kitabı 216 sayfa olup (ISBN: 975-92609-0-5)’dir ve 2002 yılında Ankara’da basılmıştır. Kitapta 23 bilimsel bildiri yer almaktadır.

Türkiye’den, Azerbaycan’dan, Nahçıvan’dan, KKTC’den katılan bilim insanlarının bildirileri  pek çok üniversitelerin kütüphanelerinde yer aldı ve kataloglara geçti.

 

k. Uluslararası Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu

Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfının 4. Yayını olarak 2005 yılında Ankara’da yayımlanmıştır. 36-27 Ekim 2001 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu” ve hazırlığını bildirilerini içeren   bu kitabın editörlüğünü ve hazırlığını Nail Tan ve Hayrettin İvgin birlikte yaptılar. Kitap XVI+176=192 sayfa olup (ISBN: 975-96923-3-3)’dir. Kitapta 23 Bilimsel bildiri bulunmaktadır. kitabın hazırlığı ve yayımı Kültür Ajans Yayınları tarafından yapılmıştır. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan, Pakistan ülkelerinin bilim insanları sunduğu bilimsel tebliğleri toplayan bu kitap ilgili ülkelerin üniversiteleri ve kütüphanelerinde yer almış, kataloglanmış ve taranmıştır.

 

l. Dergi Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Karadeniz Dergisinin Bakü’de 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 3. sü yapılan Karadeniz Dergisi Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunun bu bildiriler kitabı Hayrettin İvgin tarafından yayına hazırlanmıştır. 2019’de Ankara’da yayımlanan kitabın (ISBN: 978-605-325-192-77)’dir. Kültür Ajans Yayınlarının 389. kitabıdır. Kitapta 23 bilimsel bildiri yer almaktadır. Türkiye, Azerbaycan,  Rusya Federasyonu, Ukrayna, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Kanada ve Tacikistan ülkelerinden katılan bilim insanlarının bilimsel bildirilerini içeren kitap, bu ülkelerin üniversiteleri ve kütüphanelerinde kataloglanmış ve raflardaki yerini almıştır.

 • Hacı Ferhat MİRZA; Kelâmlar (Özdeyişler) Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi, Kültür Ajans Yayınları (ISBN: 978-975-8951-38-3) Ankara 2009, (Editör: Prof. Dr. Hayrettin İVGİN), 270 s. Ciltli.

Bu kitap şu dillere çevrildi.

Azerbaycan Türkçesi:

Hacı Ferhad MİRZA; Kəlamlar (Seçilmiş Kəlamlar 1995-2013), (Tercümeci: İttifat Mirzebeyli), BMP Balta Media, Frankfurt 2013, 367 S., Ciltli

İngilizce

Hajı Ferhad MIRZA; Kalams (Selected Kalams 1997-2012), (Tercüme edenler: Firudun Agazade-Saida Sültan-Senan Oruc-Jens Christensen-Murat Mümtaz Gök), Frankfurt 2012, 330 S., Ciltli.

Almanca

Hajı Farhad MIRZA; Kalams (Aphorismend und Leitsprüche, 1997-2012), (Tercüme edenler: Murat Mümtaz Gök-Saida Sültan-Dr. Horst  Schöfer Schuchardt-İlhan Balta-Senan Oruç), Frankfurt 2012, 338 S., Ciltli.

 • Miraslan BEKİRLİ; Sürgün (Roman), Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi Kültür Ajans Yayınları (ISBN: 978-605-4686-02-5) (Editörler: Prof. Dr. Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Elçin İsgenderzade), (Azerbaycan Türkçesinden Aktaran: Ayişe Nebi), Ankara 2012 (Ağustos), 336 S., Ciltli/Şömizli
 • Hacı Ferhat Mirza Kelâmlarından Seçmeler, (Hazırlayan: İbrahim İmer), Dünya Söz Akademisi Yayınları No: 1, Kültür Ajans Yayınları (ISBN: 978-605-468-66-2-9) (Editör: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy), Ankara 2014, 178 S.
 • Türkçe, İngilizce, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi İle:  Prof. Dr. Ali Aliyev/80/Biyografi-Bibliyografya; (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Hasan Ahmet-Prof. Dr. Elçin İsgenderzâde), Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi Yayını, Kültür Ajans Yayınları (978-605-4686-58-2), Ankara 2013, 432 S. Ciltli
 • Hayrettin İVGİN, Manas-Altay Dağlarının Kaplanı (Mitolojik Destan Roman), Kültür Ajans Yayınları: 309 ISBN: 978-605-325-100-2), Ankara 2016 (Temmuz), 356 S., Ciltli-Şömizli/TÜRKÇE
 • Hayrettin İVGİN, Manas-Altay Dağlarının Kaplanı-(Mitolojik Destan Roman), (Azerbaycan Türkçesine Aktaran: Elxan Yurdoğlu Memmedov), Kültür Ajans Yayınları :310 (ISBN: 978-605-325-101-9), Ankara 2016 (Temmuz), 356 S. Ciltli-Şömizli/AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
 • Хайреттин ИВГИН, Mahac Алтай Тоолорунун Жолборсу (Мифологиялык Эпос-Роман), (Kırgızca’ya Çeviren: Bakıtbek Cunusaliyev), Kültür Ajans Yayınları: 413 (ISBN: 978-605-325-169-9), Ankara 2020 (Kasım), 368 S., Ciltli-Şömizli/KIRGIZCA
 • Ҳайреттин ИВГИН, MAHAC Oлтой Тоғларининг Қоплони- (Мифологик Достон Роман), (Özbekçe’ye Çeviren: Shermurod Subkhon), Kültür Ajans Yayınları: 414 (ISBN: 78-605-325-217-7), Ankara 2020 (Kasım), 308 S. Ciltli-Şömizli/ÖZBEKÇE