Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Bahar / Spring / Весна 2013 ▪ Yıl /Year/Год 4 ▪ Sa

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Bahar / Spring / Весна 2013 ▪ Yıl /Year/Год 4 ▪ Sa


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

 

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН
Bahar / Spring / Весна 2013 ▪ Yıl /Year/Год 4 ▪ Sayı /Number/Число 10

 

Şâir Ahmet Bican Ercilasun
Poet Ahmet Bican Ercilasun
Поэт Ахмет Биджан Эрджилясун
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………………..7

Nietzsche’s View On Women In His Central Work– A Critical Analysis
Nietzsche’in Kadınlara İlişkin Görüşü Onun Belli Başlı Çalışmalarından Biri Olup Kritik
Bir Analiz Olarak Sunulmaktadır
Yrd. Doç. Dr. Bülent Çiftpınar – Torsten Kemal Römhıld (B.A)……..23

Klasik Azerbaycan Şiirinde Alegoriya
Allegory In Classical Azerbaijani Poetry
Аллегория В Классической Азербайджанской Поэзии
Doç.Dr. Lalə Əlizadə ……………….37

Kıbrıs Kurt Baba (Kutup Baba) Yatırı ve Anadolu Türk Halk İnanmalarında
Yeni Bulgular
New Findings In Cyprus Wolf Father (Pole Father “Kutup Baba”) Entombed Saint And
Anatolian Turkish People Beliefs
Гробница Кипр Курт Баба И Новые Исследования В Турецких Верованиях
Dr. Yaşar Kalafat……………………44

Evolution And Development Of Information And Communication Technology And Its
Role In Learning Process
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişme ve Kalkınması ve Onların Öğrenme
Sürecinde Rolü
Эволюция И Развитие Технологии Информации И Коммуникации И Ее Роли
В Процессе Обучения
Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh Reza ………….53

İran Hüquq Qanunlarına Görə Cinayət və Cinayətkarların Xarakteri
İran Hukuk İlkelerine Göre Suç ve Suçluların Özellikleri
The Characteristic Of Criminality And Crimınals With Legality Principles In Iran
Особенность Преступности И Преступников В Принципах Законности В Иране
Soheila Baybordi …………….61

Geleneksel Kültürde ve Âşıkların Dilinde Nazar İnancı
Eyebeam Belief In Traditional Cultural And In The Culture Of The Poet-Singers
Вера В Сглаз В Традиционной Культуре И На Языке Ашугов
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı …………………..66

Internet Addiction And Its Impact On Student`s Behavior In Baku And Tehran
İnternet Eğilimi ve Onun Bakü ve Tahran Öğrenci Davranışı Üzerindeki Etkisi
Интернет-Склонность И Ее Воздействие На Студента Поведение В Баку И Тегеране
Faranak Qudsi……………………..80

The Need To Protect The Environment Against Pollution
Kirliliğe Karşı Çevreyi Korumak İhtiyacı
Потребность Защитить Окружающую Среду Против Загрязнения
Zahra Karganroodi Moghaddam Hosseinqızı ……….87

Azerbaycan’da Okul Kütüphanelerinin Gelişme Tarihinden
Histories Of Development Of School Libraries
Истории Развития Школьных Библиотек
Dr. Yusuf Gaziyev ……………..94

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Bahar / Spring / Весна 2013 ▪ Yıl /Year/Год 4 ▪ Sa
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ
SAYI 10
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 108
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 04 -2013